เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

ในปี พ.ศ.2557 มีชื่องานว่า “113 ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2557 และเฉลิมฉลอง 222 ปี อุบลราชธานี” ย้อนตำนาน 113 ปี นับจากที่กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ได้ดำริให้มีการแห่เทียนพรรษารอบเมืองแทนการแห่บุญบั้งไฟ เมื่อ พ.ศ.2444 และเป็นวาระที่เมืองอุบลราชธานี ครบรอบ 222 ปี แห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาลัยประเทศราช เมื่อ พ.ศ.2335

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557
กำหนดการและข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัออุบลราชธานี ประจำปี 2557

Advertisement
 • วันที่ 13 มิ.ย. 2557 – แถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2557
 • วันที่ 16 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2557 – กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
 • วันที่ 1-14 ก.ค. 2557 – ประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 8
 • วันที่ 7-9 ก.ค. 2557 – พิธีสมโภชเทียนพระราชทาน
 • วันที่ 9 ก.ค. 2557 – พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2557 และถนนสายเทียน
  – พิธีหล่อหลอมเทียน 25 ต้น ถวายเข้าพรรษา
 • วันที่ 9-12 ก.ค. 2557 – การจำหน่ายสินค้า OTOP อุบลราชธานี
 • – ถนนสายเทียน ถนนสายธรรม การประกวดเทียนจำนำพรรษา

 • วันที่ 10 ก.ค. 2557 – การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง
 • วันที่ 11 ก.ค. 2557 – พิธีมอบเทียนหล่อ 25 ต้น ถวายเข้าพรรษา
 • – โชว์ต้นเทียนทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวด
  – พิธีมหาเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

 • วันที่ 11-12 ก.ค. 2557 – การแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน
 • วันที่ 11-13 ก.ค. 2557 – เปิดบ้านคำปุน
 • วันที่ 12 ก.ค. 2557 – พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2557
  – ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และ ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
  – พิธีมอบรางวัลต้นเทียนที่ชนะการประกวด
  – การแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน
 • วันที่ 12-14 ก.ค. 2557 – โชว์ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภทแกะสลัก และติดพิมพ์
 • วันที่ 16 ก.ค. 2557 – พิธีเฉลิมฉลอง 222 ปี แห่งการสถาปนาอุบลราชธานี

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.guideubon.com/candlefestival2014.php

- Advertisement -
Previous articlePattaya Countdown 2018 ส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่พัทยา 2561
Next articleพัฒนาการของสมองลูก..?