วัดมหาธาตุ อยุธยา (แผนที่การเดินทาง)


วัดมหาธาตุ อยุธยา (แผนที่การเดินทาง)
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ อีกหนึ่งแห่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ นั้นก็คือ “วัดมหาธาตุ อยุธยา” ที่มีรูปเศียรพระบริเวณหน้าวิหารเล็ก ที่ได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวท่องเที่ยวชวต่างชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมสถานที่จริงกันไม่น้อยฯ

วัดมหาธาตุ อยุธยา (แผนที่การเดินทาง)
วัดมหาธาตุ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

วัดมหาธาตุ กรุงศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้าง และ ดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2
แผนที่การเดินทางไปวัดมหาธาตุ อยุธยา

ประวัติวัดมหาธาตุ อยุธยา
http://th.wikipedia.org/wiki/วัดมหาธาตุ_(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)