ยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนา

ประเพณียี่เป็ง เชียงใหม่

ยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนา

ยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนา

โชว์วัฒนธรรมฯรับลมหนาว สืบสานตำนานอวดชาวโลก

“ยี่เป็ง? เป็นประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนาที่จัดทำขึ้นในวันเพ็ญเดือน 2 ของชาวล้านนา ยี่เป็ง เป็นภาษาคำเมืองในภาคเหนือ คำว่า ?ยี่? แปลว่า สอง และคำว่า ?เป็ง? ตรงกับคำว่า ?เพ็ญ? หรือพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งชาวไทยในภาคเหนือจะนับเดือนทางจันทรคติเร็วกว่าไทยภาคกลาง 2 เดือน ทำให้เดือนสิบสองของไทยภาคกลาง ตรงกับเดือนยี่ หรือเดือน 2 ของไทยล้านนา ประเพณียี่เป็งจะเริ่มตั้ง แต่วันขึ้น 13 ค่ำ ซึ่งถือว่าเป็น ?วันดา? หรือวันจ่าย

ของ เตรียม ไปทำบุญเลี้ยงพระที่ วัด พอถึงวันขึ้น 14 ค่ำ พ่ออุ้ยแม่อุ้ยตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาก็จะพากันไปถือศีล ฟังธรรม และทำบุญเลี้ยงพระ ที่วัด มีการทำกระทงขนาดใหญ่ตั้งไว้ที่ลานวัด ในกระทงนั้นจะใส่ของกินของใช้ ใครจะเอาของมาร่วมสมทบด้วยก็ได้เพื่อเป็นทานแก่คนยากจน ครั้นถึงวันขึ้น 15 ค่ำ จึงนำกระทง ใหญ่ที่วัด และกระทง เล็ก ๆ ของส่วนตัวไปลอยในลำน้ำในท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะลอยในลำน้ำแม่ระมิงค์ หรือแม่น้ำปิงที่เปรียบเสมือนสายโลหิตใหญ่หล่อเลี้ยงชาวเชียงใหม่และแผ่นดิน ล้านนามาหลายชั่วอายุคน

สำหรับงานบุญประเพณียี่เป็งนอกจากจะ มีการปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์มหาชาติตามวัดวาอารามต่าง ๆ แล้ว ยังมีการประดับตกแต่งวัด บ้านเรือน และถนนหนทางด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา พอตกกลางคืนก็จะมีมหรสพและการละเล่นมากมาย มีการแห่โคมไฟพร้อมกับมีการจุดประทีป หรือผางปะติ๊บ เพื่อบูชาพระรัตนตรัย การจุดบอกไฟ หรือดอกไม้ไฟ การจุดโคมไฟประดับตกแต่งตามวัดวาอาราม และการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ ชั้นดาว ดึงส์ตามประ เพณีที่สืบต่อกันมาหลายร้อยปีในแผ่นดินล้านนา

อ่านทั้งหมดเกี่ยวกับ ประเพณี ”ยี่เป็ง”

ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้

Yee Peng is tha annual festival held to celebrate the fulll moon in the northern capital of Chiang Mai on the day preceding Loy Krathong by one day in November.The word “Yee Peng” is the northern Thai term referring to the full moon of the 12 th lunar month in the Buddhist calendar.
The festival is celebrated as a religious event in whichlocal people throughout the region make merit and other religious activities. The highlight of the event focuses on the lunching of the Khom loy or floating lanterns info the night sky with the belief that misfortune will fly away with the lanterns. It is their belief,if the lanterns are made and offered is said to symbolise knowledge and the light it gives will guide them to the right path of their lives.

Yee Peng

Meanwhile,”Khom loy” is a Thai word signifying the floating lantern which is a large balloon – like made from a light bamboo frame covered with saa(mulberry) paper. It floats by means of hot air heated by a flaming torch fixed in the balloon. During the event, both day and night local people and monks are closely involved with the Khom making process. Besides, the premises of large hotels, the temple compound is thus the appropriate venue for the launching of the Khom. The activity has gained such popularity that at the height of the event the flight training of the Royal Thai Air Force has to be suspended until all the Khom Loy have dispersed while all commercial air traffic at the airport has been warned to exercise extreme caution as the climbing lanterns could pose a danger to the jet turbines. Yee Peng
To celebrate the auspicious event, companies and private individuals make merit by sponsoring balloons to dispel bad luck and seek good fortune. If their balloons rise high and travel far, this indicates prosperity. It has been said that this kind of hot air balloon could rise to heights of up to 1,250 metres and travel even as far as Hat Yai District of the southern province of Songkhla.
The most spectacular event is held at the Thapae Gate area where local and foreign visitors can see floats, marchers and beautiful Yee Peng queens. As the night falls, the spectators will be excited to see the long strings of Khom loy rise gently into the limitless sky as they stimulate the participants’ spirits to rise higher to the heaven. This brings joy and happiness to the merit-makers since their ill-fortune has been floated away.

With permission form : Thanapol Chadchaidee. (1994). Essays on Thailand. Bangkok : Thaichareunkanpem.

By http://sunsite.au.ac.th/thailand/special_event/yeepeng/index.html